Παροχές

Παιδική Σχολή Σωτηρίου

Παροχές

Ο παιδικός σταθμός λειτουργεί 11 μήνες τον χρόνο με ωράριο λειτουργίας από τις 07.30 πμ έως και τις 17.00 μμ.

Η παιδική σχολή παρέχει παρακολούθηση από παιδίατρο, παιδοψυχολόγο, λογοθεραπευτή και παιδοδοντίατρο

Παιδική Σχολή Σωτηρίου

Αγγλικά

Η δασκάλα των Αγγλικών μέσα από το παιχνίδι και χρησιμοποιώντας βιωματικούς τρόπους προσέγγισης των παιδιών διδάσκει την Αγγλική γλώσσα .